Liệu AI có thể vượt qua trí tuệ con người

Cuộc phỏng vấn với giáo sư Noriko Arai ở Natonal Institute of Informatics, một chuyên gia trí tuệ nhân tạo.

Tôi nghĩ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) sẽ không bao giờ có thể vượt qua trí tuệ con người. Thậm chí, tương lai nếu một máy tính có thể vượt qua sức mạnh tính toán của bộ não con người, nó vẫn sẽ không thể làm gì trừ khi con người cung cấp cho nó một khuôn khổ (framework) những việc cần làm. AI sẽ không thể vượt qua con người.

Tuy nhiên, rõ ràng AI cũng như các công nghệ xung quanh nó sẽ là một phần đáng kể trong những việc loài người đã và đang làm để thay đổi xã hội.

Chúng tôi đã thực hiện dự án Todai Robot từ năm 2011 với chủ đề “liệu một robot (AI) có thể thi đỗ vào đại học Tokyo?”. Sau 5 năm, một robot AI đã đạt được mức có thể đỗ kỳ thi đầu vào của các trường đại học tư uy tín (bằng tiếng Nhật). Framework mà nhóm đã tạo ra cho robot là tìm các câu trả lời đúng trong các kỳ thi đầu vào.

Tuy nhiên, mục tiêu thực của dự án không phải là để robot thi đỗ vào đại học Tokyo, mà để xác định “AI có thể làm những gì?” và “ta có thể giao cho robot làm những gì?”. Điều này sẽ đưa ta tới một câu hỏi quan trọng: “Con người nên làm gì?”. Chúng tôi muốn đặt ra 1 vấn đề xã hội về tương lai của con người trước những thành tựu của công nghệ AI.

Tags: