Liệu AI có thể vượt qua trí tuệ con người

Cuộc phỏng vấn với giáo sư Noriko Arai ở Natonal Institute of Informatics, một chuyên gia trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) sẽ không bao giờ có thể vượt qua trí tuệ con người. Thậm chí, tương lai nếu một máy tính có thể vượt qua sức …